Styrelsen

Öja Hembygdsförening har verkat i femtiosju år. Under denna tid har styrelsen haft olika sammansättningar. Nuvarande styrelsen består av: Carola Hästbacka, ordförande, Fjalar Åkerblom, viceordförande, Peter Granqvist, sekreterare, Sonja Björkskog, kassör och Gun-Maj Åkerblom. Övriga medlemmar är: Sven-Erik Sundström, Yvonne Jakobsen, Jan-Erik Krokvik och Ginge Wiklund.

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.