Styrelsen

Öja Hembygdsförening har verkat i över femtio år. Under denna tid har styrelsen haft olika sammansättningar. Nuvarande styrelsen består av: Fjalar Åkerblom, ordförande, Gun-Maj Åkerblom, viceordförande, Peter Granqvist, sekreterare, Sonja Björkskog, kassör. Övriga medlemmar är: Max Tjäru, Bengt Kronqvist, Sven-Erik Sundström, Yvonne Jakobsen och Carola Hästbacka.

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.