Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till sex protokollförda möten, samt ett möte tillsammans med Öja byaråd och bestått av följande personer:

Leif Sundfors, ordförande
Fjalar Åkerblom, viceordförande
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Max Tjäru
Gun-Maj Åkerblom
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Marko Aarnio

Revisorer: Bjarne Sundfors och Fritz Kortell
Vänortskommitten består av: Kurt Åkerblom (ordf) Gun-Inger Björk och Bjarne Sundfors.
Antalet medlemmar i föreningen är 164 och medlemsavgiften är 5 € per person.

Olika händelser
- Minnesstenen på Tjäru över Öja skyddskår, lottorna och soldatgossarna avtäcktes lördagen den 7 juni i ett vackert försommarväder. Bjarne Sundfors höll hälsnings- och avtäckningstalet, Inga Nykvist läste en dikt och Kaj Kulla stod för musiken. Som marskalker fungerade Åke Nykvist, Karin Svenfors och Rainer Boström. En överraskande stor uppslutning, nästan 100 personer övervarade händelsen som avslutades med kaffe i hembygdsgården
- Hembygdsfesten hölls söndagen den 20 juli i ett strålande sensommarväder. Festtalet hölls av folktingssekreteraren Stefan Svenfors. Programmet bestod av sång och musik med Åkören samt andakt med församlingspastor Peter Silverberg. Programmet bestod även av bildfrågesport, allsång och lotteri. Även vid denna fest deltog ett hundratal personer, bland dem ett antal inbjudna från Ullånger.
- Öja Hembygdsförening har med samtycke från övriga hembygdsföreningar i Karlebynejden tagit
initiativ till att Finlands Svenska Hembygdsförbunds årskonferens 2009 skall hållas i Karleby i sommar. Hembygdsföreningens reresentant på den festen är Bjarne Sundfors med Leif Sundfors som suppleant.
- En höstvandringsdag efter Knifsund vandringsled hölls söndagen den 5 oktober med start kl 10.00 från Öja-Market. Brasa med korvgrillning fanns vid Långviken. Vädret var inte det bästa vilket förklarar deltagarantalet.
- Leif Sundfors och Fjalar Åkerblom deltog vid FSH:s jubileumsfest i Åbo på senhösten där de överräckte
hembygdsföreningens bordsstandard åt arrangörerna.
- Leif Sundfors, Fjalar Åkerblom och Peter Granqvist deltog i ett hembygdsseminarium som hölls den
10 november i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
- Ordföranden och sekreteraren deltog i ett hembygdsseminarium i Kronoby i april.
- Bjarne Sundfors har från Öja hembygdsförening sänt en minnesadress och ett följebrev med anledning av av K-G Bylunds bortgång i Ullånger.
- Pidro har spelats tretton gånger i Knifsund folkskola.
- Hembygdsföreningen har flyttat sina försäkringar från Karlebynejdens Lokalförsäkring till Fennia.
- En ny stor kaffekokare har inköpts till hembygdsgården.

Skänkta föremål:
- Bjarne Sundfors har tillverkat en skylt till höladan vid hembygdsgården. Skylten är av trä och fastsatt
överom dörren och texten lyder: Höijlädon – 2007.
- Bjarne har även skänkt en gammal handsmidd rullharvs-rulle, smidade rullharvstinnar, Öja skyddskårs första fälttelefon från 1920-talet, hörlurar till en gammal radio, ett tvättbräde från 1940-talet tillverkat vid Ab H Nylund Oy i Gamlakarleby, en tavla över minnesmärket Öja skyddskår, Nokias biltelefon för inmontering i bil typ NMT-450 samt en gammal Nokia mobiltelefon i fickformat.
- Roger Krokvik har skänkt en gammal timmermansborr samt manuskriptet till en teaterpjäs som handlar
om ett läsförhör i Öja i början av 1900-talet som han skrivit.
- Allan Sweins har gratis tillverkat en låda av faner för uppbevarande av gamla fotografier. Baltic Yact
har skänkt trämaterialet och Leif Sundfors mässingsgångjärnen.
- Fritz Kortell har skänkt ett inramat fotografi med text av Öja hornorkester.

Ur Öja kommuns stipendiefond på 730 euro fick fyra studerande bidrag à 182,50 € var:
Richard Rasmus, Teresa Sjöberg, Tina Grankulla och Jonas Boström.

Erhållna bidrag:
Från Kulturfonden i Gkby-nejden 500 euro.
Från Karleby stad 350 euro.
Från Svenska Kulturfonden 2000 euro som söktes 2007
Från Evert och Erikas Sundholms minnesfond 500 euro.
Från Suomen Kotiseutuliitto 5250 euro.

I hembygdsgården har olika tillställningar hållits såsom:

- Öja Jaktklubbs årsmöte
- Mjosund-Mustro väglags årsmöte
- Sollidsvägens årsmöte
- Nanny Axells 80-årsdag
- Lillsveds födelsedag.
- Peter och Elina Ahos födelsedagsfest
- Schaumans pensionärsträff
- Linnuspera-Öja marthaträff
- Damkören Con Brios julfest
- Pensionärsföreningen Vi Norrifråns besök
- Städtalko i maj.
- Nostalgiknuttarnas besök.
- Ett flertal guidningar samt privata tillställningar.
- Olika föreningars styrelsemöten.

Avlidna 2008

Tor Sundkvist
Karin Granqvist
Beatrice Bodö
Hans Sundfors
Bertil Jansson
Karin Sundkvist
Helga Svenfors
Meri Cajander
Ebba Streng (född Backman) i Sverige
Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.