Krönika

 

1960-talet:

 

1961: Föreningen bildas i april på Framnäs. Dess första styrelse består av K-G Backa, Max Tjäru, Kurt Bodö, Birger Sundfors och Ruth Boström. Suppleanter är, Kurt Svenfors, Ingmar Kronqvist, Evald Vikström och Doris Kortell. Backa väljs till ordförande och Svenfors till sekreterare. Hembygdens förskönande står först på listan

1962: Föreningen köper Valter Wiis gård med tomt på Tjäru för 300.000 mk. Gården är från mitten av 1800-talet och skall bli hembygdsgård. Paulig i Hfors donerar 100.000 mk som grundplåt i köpet. Väderkvarnen på Tjäru målas och blomkrukor sätts ut vid olika vägskäl.

1963: Verner Sweins, Runar Boijer och Krister Korpela blir ständiga medlemmar som tack för sina insatser för föreningen. Julfest tillsammans med Ungdomsföreningen hålls på Framnäs.

1964: Gården skall börja målas och renoveras och en insamling av gamla föremål påbörjas. En loppmarknad hålls för att få in mera pengar till föreningen.

1965: Hembygdsfest hålls på Tankar med ca 300 deltagare. Bjarne Sundfors blir ny ordförande.

1966: K-G Backa blir åter ordförande.

1967: Sommarfest vid föreningens villa på Magasinholmen. Ett rum för jakt- och fiskeredskap inreds i hembygdsgården.

1968: Hembygdsfest vid Framnäs, Gunnar Bäck festtalar. Gårdsmagasinet för jordbruksredskap byggs.

1969: Skräddarmästaren A.T. Sjödin i Ullånger fyller 80 år och uppvaktas av föreningen. Föreningsarkiv upprättas i nya hälsogården och släkten Riska från Hfors besöker hembygdsgården.

 

1970-talet

 

1970: Vilhelm Sundholm blir ny ordförande i föreningen och Karleby kommun ger 1000 mk till renovering i hembygdsgården.

1971-1972: Renoveringen fortsätter.

1973: Vykort med öja-motiv trycks.

1974: Hembygdsföreningen erhöll äganderätten till Kort skola men säljer den senare.

1975: Renoveringsarbete i hembygdsgården.

1976: Birger Sundfors blir ansvarig för arkivet i hälsogården.

1977: Magasinet vid hembygdsgården förstoras.

1978: Inrättandet av ett fiskemuseum i Gäddviken påbörjas. Renovering av Alinas stuga står först i tur.

1979: Boris Nyberg donerar ett båthus och emigranten Georg Sundström i USA donerar pengar till fiskarmuseét.

 

1980-talet

 

1980: Verner Blomqvist skänker en gammal jolle till föreningen och redaktör Sten Westerholm festtalar på hembygdsfesten på Tjäru med ca 200 deltagare.

1981: Det första byarådet som hör under hembygdsföreningen består av Ulf Slotte, Jan-Håkan Granqvist, Ingmar Åkerblom, Tore Boström,  Ingvald Boberg, Ralf Sundfors, Gun Kronqvist, Eivor Nylund och Edy Sarin.

1982: Väderkvarnen får nya vingar och en vävkurs hålls i hembygdsgården. Bjarne Sundfors håller festtalet på hembygdsfesten på Tjäru.

1983: Stig Blomqvist skänker sin fars gamla båtmotor, en kultändare, till föreningen som Birger Sundfors renoverar.

1984: Byarådet frikopplas från föreningen och hembygdsfesten hålls en kall julisöndag med tal av Nils Boström.

1985: En skylt sätts vid pyramiden i Knifsund som berättar om dess tillkomst.

1986: Föreningens kassör, sekreterare och arbetsmyra Birger Sundfors avlider. Roger Krokvik blir sekreterare.

1987: Ture Knifsunds samlade urklipp skänks till föreningen och Raul Granqvist festtalar på hembygdsfesten.

1988 : Korsun i Djupviken byggs av bybor och veteraner. K-J Holm blir ny ordförande och Peter Granqvist sekreterare.

1989: Bygd ur havet nr 1 ges ut och Roger Krokvik blir ny ordförande. Vatten dras till hembygsgården. Traditionell hembygdsfest i 25 graders värme med Krister Korpela som festtalare. Hembygdsgården får nya köksskåp.

 

1990-talet

 

1990: Konst- och hantverksutställning hålls i hembygdsgården. Hembygdsföreningen samarbetar med Vidar Blomqvist i hans projekt "skärgårdsturen". Bygd ur havet nr 2 utkommer. Veteraner som deltog i vinterkriget samlas i hembygdsgården.

1991: Hembygdsfest med Håkan Vikström som festtalare. Vävkurs i hembygdsgården. Bygd ur havet nr 3 utkommer.

1992: En kommitté namnger alla vägar i Öja som skall få vägskyltar. Föreningsmedlammar besöker fadderorten Ullånger. Bygd ur havet nr 4 utkommer.

1993: Leif Sundfors blir ny ordförande. Kommitte tillsätts för att få till stånd en krigsveteranbok i Öja. Valter Wikströms gamla skäristuga vid Kalvholmen upprustas av hembygdsföreningen. "Dialektväktarna" påbörjar sitt arbete. Vandringsleden i Knifsund färdigställs och Bygd ur havet nr 5 utkommer.

1994: Skärgårdsvandringsleden påbörjas och Kalvholmsstugan får nytt tak. Bygd ur havet nr 6 utkommer. Sångkväll hålls i Framnäs. Minnesstenen över fadderortsverksamheten avtäcks vid hembygdsgården.

1995: Alf Svenfors skänker alla sina miniatyrfartyg till föreningen. Öja veteranbok utkommer.

1996: Hantverkar- och bakningsdag samt Lotta- och veterandag hålls i hembygdsgården. Bygd ur havet nr 7 utkommer. Veteranfest och avtäckning av minnesstenen över krigsveteranerna hålls vid hembygdsgården.

1997: Frihetskrigarna från Öja får minnesmärken på gravstenarna. Föreningen får en gammal bibel av Clara och John Allen i USA. Foto- och skolmaterialutställning hålls i Knifsund skola som fyller 100 år. Hembygdsföreningen övertar ansvaret för skolan.

1998: Föreningen köper granntomten vid hembygdsgården. Julmiddag i hembygdsgården. Bygd ur havet nr 8 utkommer.

1999: Forskningsrummet Minerva i hembygdsgården invigs. Hembygdsfest med gudstjänst och festtal av Peter Kankkonen. Gärdesgården "åkergååln" vid hembygdsgården färdigställs. Julmiddag hålls i hembygdsgården.

 

2000-talet

 

2000: Författaren K-G Olin medverkar på årsmötet. Föreningsmedlemmar medverkade i utgivningen av boken "Märkesmän- och kvinnor i Karlebynejden. Byaforskning inleds. Hembygdsgården får nytt köksgolv.

2001: Hembygdsgården målas. Bya- och släktforskning fortsätter. Hembygdsfesten i slutet av juli inleds med gudstjänst som hålls av khde Peter Kankkonen och med festtal av redaktör Björn Nyberg. Sång och musik förgyller festen. Gun-Maj Wiklund blir ny sekreterare. Gäster från Ullånger närvar vid Öja Bykyrkas 50-årsjubileum.

2002 : Det nya redskapsmagasinet börjar byggas. Bjarne Sundfors blir hedersordförande och Fritz Kortell hedersmedlem. Släkten Riska besöker hembygdsgården med släkten Backa som värdar. Representanter från hembygdsföreningen och vänortskommitten besöker Ullånger med anledning av Ullånger hembygdsförenings 60-årsjubileum.

2003 Jordbruksredskaps-museet invigs. Ny dator med utskrivare anskaffas till föreningen. Höbärgningstalko ordnas vid hembygdsgården. Leif och Bjarne Sundfors överräcker f.d. Öja kommuns vapen till stadsbiblioteket och sjöbevakningsstationen i Öja.

2004 Fönstren och fönsterkarmarna målas vid hembygdsgården på talko och nya säten tillverkas. En bakningsdag hålls i april och på hembygdsfesten i juli hålls festtalet av Pauliina Holmqvist, öjaflicka född Lindberg. Festen inleds med gudstjänst och programmet består som sedvanligt av sång och musik. Gäster från vänorten Ullånger besöker Öja. Bredband dras till hembygdsgården.

2005 Föreningen ordnar pidrospelning i Knifsund skola på måndagskvällarna och bya- och släktfoskning i hembygdsården varannan tisdag. Förenings- och församlingsmedlemmar åker över till Ullånger för att närvara vid invigningen av Finnpörtet. Fritz Kortell gör en uppskattad berättelse i bokform om de första kontakterna med Ullånger.

2006 Städtalko hålls både ute och inne vid hembygdsgården. En hembygdskväll med mat och dryck hålls i mitten av juli. I programmet ingår bl.a. sång av Andres Björk och Victoria Granvik samt Å`kören och musik med Kaj Kulla. Håkan Wikström berättar om den tiden då Öja hörde till Kronoby. Allsången leds av John Storbacka medan Magi Kulla är programledare. Hembygdsgården håller öppet hus med guider en gång i veckan under sommaren. Såkamarthorna på besök i slutet av oktober.

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.