Kontaktuppgifter

Tjäruvägen 95
68550 Öja

Fjalar Åkerblom
0400-564502

Carola Hästbacka
040-70640688

Peter Granqvist
044-279 8198

Facebook: Öja Hembygdsförening

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.