Kontaktuppgifter

Tjäruvägen 95
68550 Öja 

Ing-Marie Wiklund ordf 

0505908067

Fjalar Åkerblom
0400564502 

Peter Granqvist
044279 8198

Facebook: Öja Hembygdsförening

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.