Kontaktuppgifter

Tjäruvägen 95
68550 Öja

Fjalar Åkerblom
06-834 0674
0400-564502

Peter Granqvist
06-834 0660
044-279 8198

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.