Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret varit samlade till åtta protokollförda möten och bestått av följande personer:

Leif Sundfors, ordförande
Fjalar Åkerblom, viceordförande
Peter Granqvist, sekreterare
Sonja Björkskog, kassör
Max Tjäru
Gun-Maj Åkerblom
Sven-Erik Sundström
Yvonne Jakobsen
Marko Aarnio

Revisorer: Bjarne Sundfors och Fritz Kortell

Vänortskommitten består av: Kurt Åkerblom (ordf) Gun-Inger Björk och Bjarne Sundfors.

Antalet medlemmar i föreningen är 185 och medlemsavgiften är 6 € per person.
 

Olika händelser

- Minnesstenen på Näcksund över barnmorskan Kajsa-Greta Näcksund-Sundfors avtäcktes i ett härligt sommarväder lördagen den 27 juni kl 14.00. I programmet ingick bl.a. sång, musik och diktläsning samt nedläggning av blomsterbukett. Avtäckningstalet hölls av Bjarne Sundfors och festtalet och presentationen av Kajsa-Greta hölls av Monika Röberg. Ett hundratal personer från Öja och övriga nejden deltog.

- En allsångskväll hölls söndagen den 12 juli ute vid hembygdsgården. Magi Kulla verkade som programledare och ett flertal öjabor uppträdde som soloartister. Kulla-pojkarna skötte om musiken och under pausen överräcktes bordstandard åt Rolf Kulla och Leif Sundfors som båda uppnått mogen ålder.

- En julmiddag hölls på trettondagsaftonen den 5.1 2009 för aktiva inom hembygdsföreningen med musikprogram ordnade av Kaj och Magi Kulla

- Älgjaktlagets bjöd på köttsoppa den 14 november och utnyttjades av många öjabor.

- Öja karagrupp höll sin julfest den 9.12 som samlade 45 deltagare.

- Ett par födelsedagsfester och olika föreningars års- och styrelsemöten har hållits i hembygdsgården.

Sammanlagt har över 500 besök gjorts i hembygdsgården.


 

Övrigt

- Renoveringen och isoleringen av stora vindsutrymmet blev klart under sommaren. Arbetet gjordes av Tore Boström med hjälp av sin fru Ulla. Slutresultatet blev mycket gott. Miniatyrfartygen flyttades uppe till sina nya utrymmen med talkokraft medan hyllorna och borden tillverkades av Max Tjäru och Leif Sundfors. Hjörvald Sundkvist skänkte båtbräderna som blev nytt tak i rummet och Allan Sweins restaurerade och målade ytterdörren.

- Flera städ- och målningstalkon har hållits under året, både på ut- och insidan.

- Hembygdsgården har fått nya bord och stolar. Folk hade möjlighet att köpa en stol för 25 euro och samtidigt få sitt namn ingraverat på stolen. Fyrtiofyra stolar inköptes från Nordic Sale i Eugmo och alla såldes. Borden finansierades av Öja samfälligheter, Karleby stad och Öja jakt- och naturvårdsförening.

- Hembygdsföreningen har köpt den gamla fäbodsstugan på Kalvholmen i skären av systrarna Wikström för 800 euro. I köpet ingår även en liten tomt.

- Öja hembygdsförening spelade en aktiv roll då Finlands svenska hembygdsföreningars förbund höll sina hembygdsdagar i Karleby den 12-13 september. Bjarne Sundfors verkade som ordförande i den kommitte som skötte om de praktiska arrangemanget och Leif Sundfors var hembygdsföreningens representant vid årsmötet som hölls samtidigt. Ett flertal festdeltagare besökte Öja hembygdsgård lördagen den 12.9. i samband med en busstur runtom i Karlebynejden. Organisationskommitten för museidagarna höll även

några sammanträden i hembygdsgården under våren.

- Kaj och Magi Kulla representerade Öja i samband med Ullånger församlings 100-årsjubileum i juli.

- Öja blomsterfonds nya minnesadresser är färdigtryckta och finns att köpas vid Öja-Market samt av Leif Sundfors, Fritz Kortell, Yvonne Jakobsen, Gun-Maj Åkerblom, Max Tjäru och Peter Granqvist. Minnesadresserna är ritade av Ulf Slotte i Öja medan Reklambyrå Henrix har gjort layouten och tryckningen utfördes vid Välikangas tryckeri i Karleby.

- En elev från Öja ansökte om medel ur f.d. Öja kommuns stipendiefond. Emedan den sökande erhållit stipendiemedel tidigare så skedde ingen utdelning utan pengarna blev kvar på kontot.

- Pidrokvällar har hållits i Knifsund skola ett tjugotal gånger under året.

- En dialektkväll hölls den 18 maj med gäster från Karleby.

- Hembygdsföreningen har sänt in en skrivelse i ord och bild till stadens kulturbyrå med anledning av korsun och fiskarmuseets förfall.


Skänkta föremål:

- Veikko Pohjonen har skänkt en gammal träkista och en tavla.


Erhållna bidrag:

- Från Kulturfonden i Gkby-nejden 800 euro.
- Från Karleby stad 350 euro.
- Från Svenska Kulturfonden 1500 euro + 2000 som anhölls året före.


Avlidna öjabor 2009 eller folk med anknytning till Öja

Erkki Reinikka
Nils-Åke Österman
Linnea Enlund, född Björkqvist
Britta Sarin
Lars Sundbäck
Jan-Erik och Runa Kulla
Edel Rönn, född Sundfors
Britta Vikman

Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.