Leif Sundfors


Påsklördagen nåddes vi av det sorgliga budet att Öja hembygdsförenings ordförande och allt i allo Leif Sundfors lämnat oss efter en relativt kort sjukdomstid. Dagen innan fyllde han 72 år.
Att det skulle gå så fort hade ingen räknat med därför känns sorgen extra tung.
Leif Sundfors verkade som ordförande i hembygdsföreningen från 1993 till sin död. Under den tiden ägnade han med själ och hjärta en stor del av sin fritid med arbetet i hembygdsföreningen och upprustningen av hembygdsgården på Tjäru, som var en hederssak och ett kärt tillhåll för honom.
Han hade ett genuint intresse för hembygdsarbete och med ett sinne för det teoretiska och det praktiska så ställde han alltid helhjärtat upp vad än saken gällde.
Vid de flesta tillställningar som ordnades av hembygdsföreningen var han alltid den första som kom och den sista som gick och många gånger utan att någon kommit ihåg att tacka honom men ändå visade han alltid samma glada uppsyn nästa gång och i allt vad han än åtog sig.
De spår som Leif Sundfors har lämnat efter sig i hembygdsarbetet och i hembygdsgården i Öja kan med stolthet och tacksamhet visas upp för kommande generationer.
Öja Hembygdsförening r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.